Informace pro klienty využívající produkt Welcome

11.8.2021

SV pojišťovna, a.s., tímto informuje své klienty, kteří využívají produkt Welcome. Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon, který pozměňuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Změna se mimo jiné týká možnosti sjednávat komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Změna zákona se v žádném případě nedotkne klientů, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu do 1. 8. 2021 včetně. Chceme tímto klienty ujistit, že v pojistné době, která je uvedena na pojistné smlouvě, jsme připraveni poskytnout pojistné plnění v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami.

Není nutné provádět jakékoliv změny.

Pojistné smlouvy Welcome uzavřené s pojišťovnou SV (dříve ERGO pojišťovnou) před 2. 8. 2021 jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Pokud by se naši klienti setkali s problémovým přístupem ze strany státních orgánů nebo zdravotnických zařízení, mohou se obrátit na nás:

  • E-mail:info@svpojistovna.cz
  • Telefon: +420 221 585 111

Situaci dále sledujeme a o podstatných změnách budeme klienty informovat.