Penzijní připojištění

Spoření na stáří

  • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
  • Úspory na daních – daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, maximální úspora na dani z příjmu 3 600 Kč/rok
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele do výše 50 000 Kč/zaměstnanec/rok (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, úspora pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy činí 11 % z příspěvku zaměstnavatele
  • Možnost zvolení strategie životního cyklu – osvědčují se především v období kolísavého vývoje na finančních trzích.
  • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů podle zvolené strategie spoření
  • Možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku muže (důchod z DPS je výhodnější než předčasný důchod, při kterém dochází k trvalému krácení starobního důchodu)
  • V případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědicové

Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.