Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců

Jsme TOP pojišťovna

Jsme TOP pojišťovna

pro cizince
Rychlé online sjednání

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova
Platnost v Schengenu

Platnost v Schengenu

bez příplatku

Produkt Welcome je cestovní zdravotní pojištění cizinců na území České republiky a pro výjezdy do Schengenského prostoru.  Slouží zároveň jako doklad o pojištění při pobytu  do 90 dnů  podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění.

Předmětem pojištění jsou náklady  pro případ nutné a neodkladné péče, které vznikly v rámci lékařského ošetření.
Předmětem pojištění WELCOME jsou rovněž prokazatelné náklady, které vznikly v rámci léčebných výloh, v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Zdravotní pojištění cizinců Vám nabízíme ve spolupráci s SV pojišťovnou, a.s.

 • limit pojistného plnění až 80 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Přehled tarifů

Celkový limit na pojistnou událost Standard Plus
Lékařský převoz 60 000 EUR 80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 60 000 EUR 80 000 EUR
Zubní ošetření – úraz 6 000 Kč 6 000 Kč
Ostatní stomatologie 6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod*
Asistenční služby**
Preventivní péče, očkování
Dispenzární péče

*) neplatí pro případ akutního ohrožení života
**) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu