Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) můžete kontaktovat na adrese dpo@svpf.cz

Informace o ochraně osobních údajů pojišťovacího zprostředkovatele

V tomto dokumentu vás informujeme o principech zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

Informace o ochraně osobních údajů klienta

V tomto dokumentu vás informujeme o principech zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů naleznete v tomto dokumentu.

 

Přehled výše je orientační, konkrétní dotazy prosím směřujte na info@svpf.cz

Dokumenty k ochraně osobních údajů

Dokument Platnost
Informace o ochraně osobních údajů uchazeče o zaměstnání Stáhnout
Information on protection of injured parties and other subjects persona Stáhnout
Námitka proti zpracování osobních údajů Stáhnout
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Stáhnout
Odvolání souhlasu_námitka proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu Stáhnout
Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů Stáhnout
Žádost o omezení zpracování osobních údajů Stáhnout
Žádost o opravu osobních údajů Stáhnout
Žádost o přístup k osobním údajům Stáhnout
Žádost o výmaz osobních údajů Stáhnout