Naše nabídka pojištění

SV Pro-finance Vám nabízí komplexní nabídku pojistných produktů.

SV Pro-finance, spol s r.o. nabízí malým, středním i velkým firmám zaměstnanecký benefitní program, komplexní program ve sféře finančních zaměstnaneckých výhod s garancí dlouhodobé spolupráce a finančního servisu.

Benefitní program přináší zaměstnavateli:

 • vytvoření efektivního motivačního a sociálního programu
 • vytvoření nástroje pro stabilizaci pracovního kolektivu
 • posílení osobní odpovědnosti a loajality zaměstnance
 • zvýšení udržitelnosti budoucí existence a rozvoje společnosti

a firmě mj. může přinést:

 • úsporu na sociálním a zdravotním pojištění
 • úsporu na daních z příjmu
 • úsporu na daních, sociálním a zdravotním pojištění pro jednotlivé zaměstnance

 • asistence při nastavení základních pravidel systému
 • audit a převzetí stávajícího systému
 • nezávislé vyhodnocení a objektivní doporučení finančních produktů
 • monitoring legislativních změn
 • bezplatné konzultace pro zaměstnance

 • flexibilní důchodové pojištění ERGO Renta (více zde)
 • skupinové úrazové pojištění v práci i volném čase
 • skupinové cestovní pojištění pro opakované i jednorázové výjezdy
 • pojištění právní ochrany pro zaměstnavatele i pro zaměstnance
 • pojištění odpovědnosti
 • ostatní pojistné a finanční produkty