Stavební spoření

Spoření na budoucnost

Stavební spoření reprezentuje specifický druh spoření, který umožňuje naspořit částku na budoucí výstavbu, rekonstrukci nebo jiné stavební úpravy nemovitosti. Během spoření klient získává, kromě pravidelného úroku z dosud naspořené částky, také statní podporu. Po splnění určitých podmínek má nárok na získání výhodného úvěru ze stavebního spoření

V současné době představuje jednu z nejvýhodnějších a nejefektivnějších produktů na našem trhu.

  • pravidelně, v měsíčních splátkách – tato varianta je vhodná v případě, že klient chce využít možnosti úvěru; právě pravidelnost spoření má vliv na tvorbu hodnotícího čísla (bodového ohodnocení)
  • 1 x ročně, a to tak, nejpozději do 31.12., převedeme na účet u stavební spořitelny
  • nepravidelně – dle možností klienta