Pojištění odpovědnosti

Pomáhá předejít nešťastným náhodám, které by Vás mohly vyjít pěkně draho.

Pojištění odpovědnosti za škodu je typ pojištění vztahujícího se na škodu, kterou pojištěný způsobil přímo nebo nepřímo na zdraví jiné osoby (úraz, způsobení nemoci), poškozením nebo zničením věci, případně i za jinou škodu, za kterou pojištěný podle určitého právního předpisu (zákona) odpovídá.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, známé jako pojištění na blbost, je vhodné pro zaměstnance, kteří mohou svému zaměstnavateli při výkonu povolání způsobit škodu na majetku, na zdraví, či jakoukoli finanční škodu. Toto pojištění kryje všechny škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností.