Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

U produktu investičního životního pojištění ERGO Renta společnost SV Pro-finance, spol. s r.o. nezohledňovala a nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelnost (ve smyslu nařízení SFDR (EU) 2019/2088), vzhledem k tomu, že pojistný produkt takto nebyl koncipován ani distribuován a jeho distribuce byla ukončena v roce 2020. Zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost není plánováno.

Investování do cenných papírů je u produktu investičního životního pojištění ERGO Renta realizováno na základě smluv s externími Asset Managery  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.).

Společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.:

V rámci produktu ERGO Renta je možné zvolit 3 strategie (konzervativní, vyvážená, dynamická) – jednotlivé strategie nesledují hledisko udržitelnosti – jako celek jsou tedy ESG (environmental, social, governance) neutrální.

Společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH (MEAG):

Níže uvedené fondy nesledují hledisko udržitelnosti – jako celek jsou tedy ESG (environmental, social, governance) neutrální.

https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/DE0009754119.html#tab=tab-4

https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/DE0009757443.html#tab=tab-4

https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/DE0009757450.html#tab=tab-5