Bezpečný domov PLUS

Pojištění majetku 2. generace

Jednoduchost sjednání

Jednoduchost sjednání

stačí znát pouze m² plochy
Nadstandardní ochrana

Nadstandardní ochrana

katastrofická rizika v základní ceně
Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost

zdarma

Bezpečný domov PLUS

Bezpečný domov PLUS vás ochrání před rizikem podpojištění (tj. krácení plnění z důvodu nedostatečné pojistné částky) a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Bezpečný domov PLUS představuje novou generaci pojištění majetku a odpovědnosti, které jste vy, naši klienti, ocenili jako top produkt prostřednictvím nezávislých finančních serverů.

Navíc získáte zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele psa, koně nebo skotu.

 • rodinný dům (či rekreační stavbu) až se dvěma byty
 • byt v osobním vlastnictví
 • nemovitost ve stavbě
 • domácnost (trvale obydlenou i rekreační)
 • budovy s podnikatelskou činností do 1/2 obytné plochy
 • vybavení kanceláře nebo ordinace
 • vedlejší budovy na jiném pozemku (např. garáž)
 • bazény a vířivé vany
 • tepelná čerpadla
 • odpovědnost s limitem až 10.000.000 Kč

1. Je to jednoduché

Stačí, když znáte velikost obytné plochy své domácnosti či nemovitosti v m².

2. Základní i katastrofická rizika máte v ceně

Pojištění celého spektra rizik máte již v základní ceně. Jedná se např. o:

 • rozbití skla z jakékoliv příčiny
 • škody způsobené zvěří na budově nebo bytu
 • zkrat na elektromotorech
 • odcizení stavebních součástí
 • pojištění elektroniky bez limitu
 • nonstop asistenční služba
 • zajištění náhradního ubytování až na 12 měsíců

3. Nonstop asistenční služba

Využít můžete i nonstop asistenci zdarma pro pomoc v nouzi na telefonním čísle +420222 518 310. Služba je zabezpečovaná společností GLOBAL ASSISTANCE, a.s.

Každý z nás se už s nějakými katastrofami v životě setkal. Ať už s menšími, jako jsou graffiti na fasádě či bouračka nezodpovědného řidiče do oplocení či s těmi většími, jako jsou povodně a požáry. V SV pojišťovně myslíme na všechna rizika a pomáháme vám minimalizovat jejich dopady. S pojištěním Bezpečný domov PLUS se už nemusíte obávat o svůj majetek.

Navrhli jsme pro vás co nejjednodušší sjednání majetkového pojištění. Stačí znát pouze m² obytné plochy své nemovitosti nebo domácnosti. Můžete získat nejen ochranu domácnosti, domu či bytu v osobním vlastnictví, ale i kanceláře a ordinace. Při sjednání majetkového pojištění navíc získáte zdarma pojištění občanské odpovědnosti s celosvětovou platností. Dále si můžete připojistit odpovědnost za zvíře.

Bezpečný domov PLUS má pojištění povodní a záplav již v základní ceně. Pojištění vedlejších budov (jako jsou například stodoly a garáže) pohodlně na jedné smlouvě. Nabízíme také speciální pojištění bazénů a vířivek, krytí škod způsobených zvěří či hmyzem na budově a její fasádě či zajištění náhradního ubytování až na 12 měsíců od škody.

Pojistná rizika

Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, pád lavin, vystoupnutí vody z kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla z jakékoliv příčiny, přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), škody způsobené zvěří, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu.
Pojištění domácnosti Požár, výbuch, kouř, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění i mimo něj, vandalismus, rozbití skla z jakékoliv příčiny, pojištění cestovních zavazadel, zkažení mražených potravin, zneužití telefonu, bydliště dětí studujících mimo domov (i v rámci celé Evropy), přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), náhradní ubytování do 12 měsíců.
Navíc pojištění občanské odpovědnosti zdarma.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vichřice, odcizení zabudovaného příslušenství budov, povodeň a záplava.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici.

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností již od následujícího dne
 • pojistné je vždy placeno běžným způsobem, tedy s měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvencí

Dokumenty k pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS

Dokument Platnost
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS s platností od 1.6.2016 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS s platností od 1.10.2022 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS s platností od 1.12.2018 Stáhnout
Informační dokument o pojistném produktu pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov PLUS s platností od 23.2.2018 Stáhnout

Máte s námi sjednané starší pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov? Veškeré informace naleznete zde.