Bezpečný domov PLUS

Pojištění 2. generace

Maximální jednoduchost

Maximální jednoduchost

stačí znát pouze m² plochy
Zdarma asistence

Zdarma asistence

pro nonstop pomoc v nouzi
Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost

pro každého zdarma

Bezpečný domov PLUS představuje novou generaci pojištění majetku a odpovědnosti od SV pojišťovny, které nabízí ještě širší pojistnou ochranu a možnosti pojištění.

Pojistná částka je navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné budovy nebo domácnosti a Vy jste tak chráněni před rizikem podpojištění a složitého oceňování.

Ke každé smlouvě navíc v ceně pojištění občanské odpovědnosti!

Pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov Vám nabízíme ve spolupráci s SV pojišťovnou, a.s.

 • rodinný dům s maximálně dvěma byty (může být i rekreační stavba)
 • byt v osobním vlastnictví
 • nemovitost ve stavbě
 • domácnost – trvale obydlená i rekreační

 • budovy s podnikatelskou činností do 1/2 obytné plochy
 • vybavení kanceláře nebo ordinace
 • vedlejší budovy na jiném pozemku (např. garáže)
 • bazény a vířivé vany
 • odpovědnost s limitem až 10.000.000 Kč

Zajímavá nabídka pojistných krytí již v základní ceně:

 • povodně a záplavy
 • rozbití skla
 • škody způsobené ptáky a zvěří na fasádě
 • odcizení stavebního vybavení u rozestavěné budovy
 • pojištění elektroniky bez limitu
 • zajištění náhradního ubytování
 • nonstop asistenční služba

Pojistná rizika

Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, pád lavin, vystoupnutí vody z kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla z jakékoliv příčiny, přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), škody způsobené zvěří, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu.
Pojištění domácnosti Požár, výbuch, kouř, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění i mimo něj, vandalismus, rozbití skla z jakékoliv příčiny, pojištění cestovních zavazadel, zkažení mražených potravin, zneužití telefonu, bydliště dětí studujících mimo domov (i v rámci celé Evropy), přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), náhradní ubytování do 12 měsíců.
Navíc pojištění občanské odpovědnosti zdarma.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vichřice, odcizení zabudovaného příslušenství budov, povodeň a záplava.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici.

Nonstop asistenční služba

Bezpečný domov PLUS myslí na všechna rizika, která mohou Váš domov postihnout a pomůže Vám jejich dopady minimalizovat. K tomu slouží i zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi zabezpečovaná společností GLOBAL ASSISTANCE, a.s. na telefonním čísle +420222 518 310.