Flexi pojištění

Populární životní pojištění pojišťovny Kooperativa

Rodinné pojištění

Rodinné pojištění

celá rodina na jedné smlouvě
Bonusy

Bonusy

za věrnost a bezeškodní průběh
Sleva

Sleva

za komplexní pojištění

Investiční životní pojištění je variantou životního pojištění, která kombinuje pojistnou ochranu s investováním prostředků do investičních fondů.

Volba investiční strategie je pouze a jen ve vašich rukou! Sami si můžete zvolit, jak vysokou míru rizika jste ochotni podstoupit za účelem získání požadovaného výnosu.

Investiční pojištění FLEXI nabízíme ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a.s.

 • Rodinné pojištění – na jedné smlouvě pojistíte až 2 dospělé a 5 dětí
 • Široká škála pojištění od úmrtí přes vážné nemoci (např. rakovina, onemocnění způsobená klíšťaty), invaliditu až po úrazová pojištění
 • Nastavení pojištění je možné kdykoliv měnit a upravovat
 • Klient je chráněn již od třetího dne po podpisu nabídky (předběžné krytí, které se vztahuje na sjednaná úrazová pojištění, neplatí však pro smlouvy s odloženým počátkem)
 • Pojistné plnění vyplácíme i za úrazy a onemocnění vzniklé v zahraničí – celosvětová platnost všech pojištění. Ale pozor, nenahrazuje cestovní pojištění.
 • Pokud klient hradí sjednané pojistné pravidelně, v dohodnuté výši a ve stanovených termínech, má jistotu zachování nominální hodnoty části pojistného alokovaného do garantovaného fondu pro běžné pojistné. Pojišťovna navíc každý rok připíše podíly na výnosech.
 • Umožňujeme vybrat část kapitálové hodnoty v době trvání smlouvy
 • Daňové úlevy – odpočet z daňového základu až 24 000 Kč ročně (od zdaňovacího období za rok 2017)
 • Nastavením individuálního konce se pojistné výrazně zlevní
 • Lze sjednat pojistnou částku lineárně klesající (každý rok se sníží o stejnou sumu) nebo anuitně klesající (kopíruje splácení úvěru podle úroku)
 • U smrti a invalidity 3. stupně úrazem vyplácíme dvojnásobné plnění v případě následků, které jsou způsobené dopravní nehodou. Dopravní nehodou se rozumí nehoda na pozemní komunikaci, v drážní, ve vodní či v letecké dopravě.

Bonus za věrnost ve výši 5 % ze sjednaného a skutečně zaplaceného pojistného klient získává za prvních 15 let trvání smlouvy. Podmínkou je sjednání pojištění min. na 20 let.

Bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % z celkového rizikového pojistného (za uplynulý rok) získá klient každých pět let, pokud v tomto období nedojde k nahlášení pojistné události.

FLEXI podporuje pojištění pro vážné životní situace, a proto poskytujeme zvýhodnění při sjednání těchto pojištění: smrt, invalidita, vážné nemoci a úrazy na pojistnou částku minimálně 500 000 Kč (alespoň jednoho z pojištění či v součtu), a to v součtu u obou dospělých pojištěných.