Investiční strategie

Volba je na vás

Většina fondů kolektivního investování je spravována aktivně. To znamená, že správci fondů průběžně sledují vývoj na trhu, nakupují a prodávají aktiva a snaží se tak zajistit pro své investory co nejvyšší výnos.

Prostřednictvím této strategie je investor schopen realizovat investici diverzifikovanou do více podkladových fondů, které tvoří komplexní řešení konzervativní investice. Tato strategie vychází z rovnoměrného rozložení investic do dluhopisových, akciových a nemovitostních fondů. Podíl akciových fondů nepřesahuje ve strategii 30 % celkového portfolia a je vyvážen stejným podílem investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Jedná se především o investice do dluhopisových fondů s investičním horizontem minimálně pět let.

Vyvážená strategie představuje komplexní řešení vyvážené investice na akciovém a dluhopisovém trhu se střední mírou rizika. Tato strategie kombinuje investice do dluhopisových, smíšených, akciových a nemovitostních fondů kolektivního investování s investicemi s garantovanou technickou úrokovou mírou. V rozložení investic je výnosová akciová složka vyvažována a diverzifikována složkou dluhopisovou a nemovitostní a složkou investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Investiční horizont této strategie je minimálně sedm let.

Dynamická strategie představuje komplexní řešení dynamické investice s významnou expozicí na vyspělých akciových trzích a investicí do nemovitostí. Cílem strategie je dosahovat dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do cenných papírů akciových fondů kolektivního investování s doplňkovou složkou investic do dluhopisových a nemovitostních fondů kolektivního investování a investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Strategie je určena především investorům s dlouhodobým investičním horizontem minimálně deset let.